Hjem 5 Tjenester 5 Rehabilitering av høydebasseng

Rehabilitering av høydebasseng

Tradisjonelle høydebasseng i betong får utfordringer over tid. Betong gir uønsket innlekking, og kan avgi partikler. Med membranteknologi får man et innlekkingsfritt vannmagasin med forventet levetid på 50 år. Metoden kan utføres hele året, og er langt raskere. Med over 60 års erfaring med membranteknologi og unik kompetanse på området står W. Giertsen Vannteknologi klare til å bidra med fornying av infrastrukturen.
  • Innvendig kledning av vegg og gulv med armert fiberduk, samt drikkevannsgodkjent geo-membran
  • Sikre tak innvendig eller utvendig slik at vann og bakterier ikke trenger igjennom

  • Bærekraftig, miljøvennlig og rimelig løsning som gir en raskere og rimeligere rehabilitering i forhold til alternativene

  • Lang levetid og sikker vannforsyning da denne metoden hindrer innlekking i vannmagasinet

  • Effektiv metode med kort nedetid på anlegget

  • Lønnsomt, langt rimeligere enn å bygge nytt

  • Gjenbruk, fornying av eksisterende anlegg

  • Rengjøring og desinfeksjon av høydebasseng før overlevering

  • Årlig inspeksjonsavtale med ROV

  • Rengjøring av biofilm med ROV ved behov 

Høydebasseng Luster kommune

Høydebasseng Luster kommune

Vanninntak høydebasseng Luster kommune

Vanninntak høydebasseng Luster kommune

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring, rehabilitering og farekartlegging av vannmagasin