Hjem 5 Om oss

Om oss

Vår historie

W. Giertsen Vannteknologi ble etablert i 2020, som et resultat av å løse ledende vannverks utfordring med inspeksjon og rengjøring av lite tilgjengelige vannmagasin.

Med ny teknologi kan selskapet tilby vann- og avløpsselskapene i Norge en helt unik mulighet til å få inspisert, kartlagt og rengjort sine høydebasseng, underjordiske og bergsprengte vannkonstruksjoner.

Basert på nært samarbeid og behov hos et utvalg kommuner og vannverk tilbyr selskapet også komplementære tjenester som rehabilitering av høydebasseng og bergsprengte vannmagasin.

W. Giertsen Vannteknologi i Haukelandbassenget, Bergen kommune

W. Giertsen Vannteknologi  i Haukelandbassenget, Bergen kommune

Verdier

En fellesnevner i våre virksomheter er beskyttelse av våre kunders verdier

Langsiktig

Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet ovenfor våre kunder, samfunnet og hverandre

Verdiskapning

Vi er nysgjerrige og lytter til våre kunder og partnere for å levere verdiskapende løsninger og kontinuerlig forbedring

Med lidenskap

Vi finner alltid en løsning fordi vi er samarbeidsorienterte og engasjerte.
Vi er på!

I partnerskap

Fordi vi tror på lange relasjoner og den tillit som bygges mellom parter som forstår hverandre

W. Giertsen Konsernet

Giertsen Vannteknologi er en del av W. Giertsen konsernet som har utviklet og fornyet seg gjennom 150 år. Konsernet leverer blant annet klimastabiliserende løsninger i bergrom og fjellhaller med sin egenutviklede Giertsen duk.

Konsernet har de siste årene posisjonert seg for videre vekst ved å bygge et aktivt miljø rundt spennende nye selskap i ulike nisjer som alle har det til felles at de utfordrer de etablerte aktørene i hver sin bransje.

Med stort spenn i vår portefølje har vi mange ben å stå på, bred kompetanse og et energisk miljø som i sum gjør Nygårdsviken til et attraktivt sted å jobbe. Konsernet har 200 ansatte og en solid økonomi.

W. Giertsen konsernet, drone bilde

Nygårdsviken, Bergen

W. Giertsen Konsernet

Giertsen Vannteknologi er en del av W. Giertsen konsernet som har utviklet og fornyet seg gjennom 150 år. Konsernet leverer blant annet klimastabiliserende løsninger i bergrom og fjellhaller med sin egenutviklede Giertsen duk.

Konsernet har de siste årene posisjonert seg for videre vekst ved å bygge et aktivt miljø rundt spennende nye selskap i ulike nisjer som alle har det til felles at de utfordrer de etablerte aktørene i hver sin bransje.

Med stort spenn i vår portefølje har vi mange ben å stå på, bred kompetanse og et energisk miljø som i sum gjør Nygårdsviken til et attraktivt sted å jobbe. Konsernet har 200 ansatte og en solid økonomi.

W. Giertsen konsernet, drone bilde

Nygårdsviken, Bergen

Jobb i W. Giertsen Vannteknologi?  Se våre ledige stillinger.