Hjem 5 Tjenester

Tjenester

Inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift
Inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift
Inspeksjon og rengjøring av høydebasseng i drift
Inspeksjon og rengjøring av høydebasseng i drift
Rehabilitering høydebasseng
Rehabilitering høydebasseng
Rehabilitering bergsprengte vannmagasin
Rehabilitering bergsprengte vannmagasin
Råvannstunneler
Råvannstunneler

 

Inspeksjon og kartlegging med drone
Inspeksjon og kartlegging med drone
Inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift
Inspeksjon og rengjøring av høydebasseng i drift
Rehabilitering høydebasseng
Rehabilitering bergsprengte vannmagasin
Råvannstunneler

 

Inspeksjon og kartlegging med drone