Hjem 5 Tjenester 5 Inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift

Inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift

TROV – verdens eneste ubemannede robot for inspeksjon og rengjøring av bergsprengte vannmagasin i drift

Storbyer i Norge magasinerer renset drikkevann i store vannreservoar i fjell. Over tid samler det seg sedimenter på bunnen av disse vanntunnelene. Manglende redundans og vanskelig tilkomst gjør det svært krevende å rengjøre vanntunnelene. Bransjen hadde lett i mange år etter en løsning hvor rengjøring kunne gjennomføres med anlegg i drift – uten å sende mannskap inn i tunnelbassengene.

Innledende markedssøk viste at det ikke fantes teknologi i markedet for å løse vannverkenes utfordring. Det nasjonale programmet «Innovative anskaffelser» som tilrettelegger for krevende offentlige innkjøp, assisterte vannverkene i å utlyse en plan- og design konkurranse basert på en ytelsesspesifikasjon. Anders Berg vant konkurransen i 2015. Bergs konsept Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling da han etablerte et partnerskap med W. Giertsen Vannteknologi i 2018.

Kombinasjonen av Bergen Vanns fagmiljø, Bergs fremtidsrettede konsept og W. Giertsen Vannteknologi sitt erfarne utviklingsmiljø og investeringsvilje har resultert i en løsning som er effektiv og fleksibel samtidig som den ivaretar alle aspekter av mattrygghet knyttet til drikkevann.

Utfordringen

Etter at råvann fra innsjøer har blitt behandlet i et renseanlegg, magasineres det rensede drikkevannet i rå-sprengte bergrom eller tunneler. Disse vannfylte reservoarene fungerer både som lagring og som høydebasseng.

Tunnelbassengene er utformet forskjellig og har varierende dimensjoner. De kan ha lengder fra 100m til 4km og bredde fra 3m til 11m, de kan være i en rett strekning eller de kan ha svinger og knekker. De fleste tunnelbassengene er ikke fjellsikret. Dette betyr at det ikke er trygt for mennesker å oppholde seg eller arbeide der. Noen av bergrommene ble laget tilbake på 50-tallet mens de nyeste i Bergen er fra 2007. Mange av drikkevannsbassengene har aldri blitt rengjort siden de var nye.

Over tid danner det seg bunnfall (sedimenter) i vanntunellene. Bakterier og annen uønsket kontaminasjon kan, over tid samle seg i sediment lagene og ønskes derfor fjernet.

Løsningen

TROV har en rekkevidde på over 3km og kan utføre rengjøring, prøvetakning, inspeksjon, rydding av rasmasser og utplassering av sensorer for overvåkning av vannkvalitet i hele sin aksjonsradius. Siden TROV er en fjernstyrt undervannsfarkost faller problemstillingen med personell i usikrede tunneler bort. Operatørene som opererer farkosten kan sitte trygt i operasjonsrommet under hele prosjektet.

TROV fjerner sedimentene (bunnfall) i magasinene uten å:

    • Påvirke drikkevannskvaliteten
    • Påvirke distribusjonen av drikkevann eller redusere mengden magasinert drikkevann
    • Øke turbiditeten i vannet

W. Giertsen Vannteknologi tilbyr et bredt tjenestespekter uten ned-tapping, med fokus på god og sikker mattrygghet. I følge Norsk Vann Rapport 181 bør sedimenter over 3 mm tykkelse som dekker mer enn 50% av bunn fjernes.

TROV i rentvannsmagasin, Bergen kommune

TROV i rentvannsmagasin, Bergen kommune

TROV i rentvannsmagasin, Bergen kommune

TROV i rentvannsmagasin, Bergen kommune

TROV kan fjerne mindre ras uten å tappe ned vannmagasinet

TROV kan fjerne mindre ras uten å tappe ned vannmagasinet

Gravdalsfjellet rentvannsmagasin, Bergen Vann

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring, rehabilitering og farekartlegging av vannmagasin