Hjem 5 Tjenester 5 Rehabilitering av bergsprengte vannmagasin

Rehabilitering av bergsprengte vannmagasin

Innlekking i fjell er helt vanlig, dette kan påvirke bakterievekst og gi uønskede partikler i bergsprengte vannmagasin. Med membranteknologi får man et vannmagasin uten innlekking og med lang levetid. Med over 60 års erfaring med membranteknologi og unik kompetanse på området står W. Giertsen Vannteknologi klare til å bidra med fornying av infrastrukturen.
  • Innvendig kledning mot bergsprengte vegger og gulv med ett eller flere lag armert fiberduk
  • Videre innvendig kledning av vegger og gulv med drikkevannsgodkjent geo-membran
  • Sikre tak med membran som hindrer innlekking til vannmagasinet
  • Dreneringsløsninger
  • Miljøvennlig løsning som gir en raskere og rimeligere rehabilitering i forhold til alternativene
  • Lang levetid og sikker vannforsyning da denne metoden hindrer innlekking i vannmagasinet
  • Rengjøring og desinfeksjon av vannmagasin før overlevering
  • Årlig inspeksjonsavtale med ROV
  • Rengjøring av biofilm med ROV ved behov  
Grøntua vannmagasin, Bergen kommune

Grøntua vannmagasin, Bergen kommune

Grøntua vannmagasin, Bergen kommune

Grøntua vannmagasin, Bergen kommune

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring, rehabilitering og farekartlegging av vannmagasin