Hjem 5 Tjenester 5 Inspeksjon og rengjøring av høydebasseng i drift

Inspeksjon og rengjøring av høydebasseng i drift

Tradisjonelle metoder har til nå vært ned-tapping og manuelle metoder som både er tidkrevende og kostbart. Samt at man forstyrrer distribusjon og reservekapasitet på drikkevannet. W. Giertsen Vannteknologi tilbyr et bredt tjenestespekter uten å tappe ned vannmagasinet.
 • Rengjøring av drikkevannsbasseng blir utført med fjernstyrt utstyr og ingen mennesker entrer vannmagasinet
 • Fjerner effektivt store mengder bunnfall
 • Med selvutviklet CleanWalls system, tilbys også rengjøring og rensing av vegger i betong og glassfiberbasseng
 • Inspeksjon med fjernstyrt robot opptil 5 km (ROV)
 • Prøvetaking
 • Filter kan installeres på vannuttak og sluk, forhindre at eventuelle fremmedlegemer havner ut på ledningsnett
 • Installasjon og utskifting av filter og trykksikringer på basseng lufting 
 • Installasjon eller utskifting av pakninger på luker
 • Områdesikring
 • Årlig inspeksjonsavtale
 • Tilstandsvurdering av betongkvalitet og forebyggende tiltak for å forlenge levetiden på anlegget – underleverandør
 • Tilstandsvurdering og farekartlegging av anlegget i henhold til Norsk vann Rapport 181/229
 • Alt utstyr som skal brukes i drikkevann blir desinfisert før hver bruk og er dedikert til disse operasjonene
 • Dokumentasjon er i henhold til ISO 9001 og med sikker digital overføring til kunde
Water tank, photo from outside

Bilde: Remote Inspections AS

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring, rehabilitering og farekartlegging av vannmagasin