Hjem 5 Referanser

Referanser

W. Giertsen Vannteknologi AS leverer tjenester til Vann og Avløpssektoren, tjenestene er varierte og alt fra en enkel vannprøve til rengjøring av lange drikkevannsmagasin utføres etter kundenes ønsker og behov.

W. Giertsen Vannteknologi har personell med høy kompetanse på undervannsoperasjoner og flere år med erfaring med arbeid i renset drikkevann.
“Drikkevannsforskriften krever rutinemessig renhold av bassenger. Vi trengte ny teknologi for å løse utfordringene våre med rengjøring av vannmagasin i drift. Ubemannet rengjøring med robot (TROV) er sikrere, raskere og rimeligere fordi arbeidet kan utføres uten fare for liv og helse, ikke behov for geologisk vurdering, og elektrisk robot forurenser ikke i rent vanns operasjoner. Vi er godt fornøyd med kvaliteten på rengjøringen.”

Jarl-Helmer Svanberg – Avdelingsleder, Bergen Vann

Bergen Vann

3 år med Tunnel ROV operasjoner fordelt på flere prosjekter.
Disse arbeidene har innbefattet:

 • Rengjøring av ~35.000m² bunn i drikkevannsmagasin
 • Fjerning av ~1.345m³ sedimenter
 • Prøver av sedimenter og vann etter behov og ønske, ~100 vann og sediment prøver tatt
 • Vi har flyttet og åpnet opp mindre ras i tunellene, ~10m³ rasmasser flyttet
 • Rigging og tilkomst, montering av bolter i tunnel, montasje av duk vegger, lasttesting av løftepunkter i fjell, prosjektering og montasje av ramper og midlertidige installasjoner for tilkomst til vannspeil, saging i betong og demontering og montering av trapper/stiger/rekkverk.

Rent vann basseng, Bergen Vann

Rent vann basseng, Nedre Romerike Vannverk Hauglifjell

Nedre Romerike Vannverk  

 I dette prosjektet har vi utført:

 • Rengjøring og desinfisering av rent vann basseng og himlingsduk tilknyttet renseanlegget til NRV på Hauglifjell.
 • ~5000m² med himling og 3500m² med gulv vasket og desinfisert.
  Nedre Romerike Vannverk

   I dette prosjektet har vi utført:

  • Rengjøring og desinfisering av rent vann basseng og himlingsduk tilknyttet renseanlegget til NRV på Hauglifjell.
  • ~5000m² med himling og 3500m² med gulv vasket og desinfisert.

  Rent vann basseng, Nedre Romerike Vannverk Hauglifjell

  Luster Kommune

  I dette prosjektet har vi utført:

  • Rehabilitering av 2 høydebasseng i betong
  • Rehabilitering har bestått av utskiftning av eldre rør klemmer og stiger
  • Innvendig kledning av fiberduk og membran
  • Montasje av ny stige
  • Rengjøring og desinfisering før overlevering

  Ved å rehabilitere eldre høydebasseng oppnås lengre levetid på eksisterende byggverk, bedre vannkvalitet og risiko for negativ påvirkning av drikkevannet er redusert eller eliminert.
  Med W. Giertsen Vannteknologi sin metode kan høydebasseng rehabiliteres året rundt og med minimalt nedetid.

  Høydebasseng Luster kommune

  W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring og rehabilitering av vannmagasin