Hjem 5 Tjenester 5 Inspeksjon og kartlegging med drone

Inspeksjon og kartlegging med drone

For mange vannverk kan det være nyttig å farekartlegge området over og rundt drikkevannskilde for å se på mulige forurensningskilder i området. For eier av bygninger kan det være hensiktsmessig med tanke på planlegging av vedlikehold, eller tilstandskontroll.
Drikkevannsforskriften § 4 Forurensing peker på at det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utnyttelse av allemannsretten.    
  • Utføres av sertifiserte dronepiloter
  • Det leveres rapport med analyse, bilder og video    

Bilder og video: Remote Inspection AS

W. Giertsen Vannteknologi, din samarbeidspartner innen inspeksjon, rengjøring, rehabilitering og farekartlegging av vannmagasin